Geschiedenis

Een beetje Geschiedenis


Eind jaren 70 liepen in de parochie Terkoest enkele personen reeds geruime tijd met het idee rond om met een toneelgroep van start te gaan.

Zij hadden het gevoel dat er op het gebied van cultureel verenigingsleven een leemte was.


Daarom besloten zij, om in de loop van het jaar 1979 een brief aan al de inwoners van Terkoest te sturen voor een eerste kennismakingsvergadering. De grote opkomst, meer dan 20 aanwezigen, bevestigde dit gevoel en had als resultaat dat er reeds een bestuur gekozen werd.


Dit bestuur bestond uit Goris Jan, Engelborghs Jef, Dethier Jenny, Schoebrechts Denise en Carlens Pierre.


Op de eerste Algemene vergadering van 4 september 1979 werden het huishoudelijk reglement en de statuten goedgekeurd.


Een toneelvereniging te Terkoest was nu officieel geboren.

De groep die bij de tweede vergadering reeds uitgegroeid was tot 40 leden, kreeg als naam “ ‘t Open Doek” en ging aan de slag.


De opvoeringen van een allereerste stuk “De klucht van de brave moordenaar”, met een bezetting van 17 personen en onder de regie van René Geldhof, werd een eerste keer opgevoerd in de parochiezaal op 8 maart 1980. Ondanks dat het hier om het debuut van de meeste spelers ging, kon men spreken van een succes over de ganse lijn.


In de daaropvolgende jaren werden vele verschillende opvoeringen ten tonele gebracht, één of twee verschillende stukken per jaar en meestal met een viertal opvoeringen per stuk.

Gedurende de voorbije jaren is er veel veranderd. Het bestuur werd een aantal keren vernieuwd. Er boden zich ook regelmatig nieuwe leden en spelers aan, anderen verlieten de vereniging. Ook verhuisde de vereniging in de loop der jaren van de originele locatie, de parochiezaal, naar het cultureel centrum GC d’ Erckenteel.


Wat er gedurende al deze jaren onveranderd gebleven is, is het originele doel van de vereniging. zoals beschreven in de statuten. De vereniging heeft tot doel met kunstuitingen, voornamelijk toneel, zijn leden, familieleden, vrienden en alle sympathisanten te dienen en het hare er toe bij te dragen ten eind aan iedereen een gezonde ontspanning te bezorgen in een open sfeer van vriendelijkheid en samenwerking.

Wij willen dan ook langs deze weg iedereen bedanken, die onze vereniging gesteund heeft gedurende voorbije jaren, en/of er toe bijgedragen heeft om dit doel te helpen verwezenlijken.